Постановление 106 пп

Копии правовых актов, содержащиеся в Банке данных, не могут рассматриваться в качестве официальных публикаций документов.

Официальным опубликованием правового акта считается первая публикация его полного текста в официальном издании органа государственной власти (электронной версии данного издания) или первое размещение (опубликование) его полного текста на официальном сайте органа государственной власти в сети «Интернет». Если текст правового акта публикуется частями, днем его официального опубликования является дата публикации последней части правового акта. В случае если правовой акт вступает в силу через определенный срок с момента его официального опубликования, в указанный срок не включается день официального опубликования правового акта (п. 2 ст.19 Закона г. Москвы от 08.07.2009 N 25).

Официальным опубликованием закона города Москвы считается первая публикация его полного текста в официальном издании Московской городской Думы «Ведомости Московской городской Думы» (электронной версии указанного издания) или официальном издании Мэра и Правительства Москвы — журнале «Вестник Мэра и Правительства Москвы» (электронной версии указанного издания) либо первое размещение (опубликование) полного текста закона города Москвы на официальном сайте Московской городской Думы или официальном сайте Правительства Москвы в сети «Интернет». Официальным опубликованием постановления Московской городской Думы считается первая публикация его полного текста в официальном издании Московской городской Думы «Ведомости Московской городской Думы» (электронной версии указанного издания) либо первое размещение (опубликование) его полного текста на официальном сайте Московской городской Думы в сети «Интернет». Электронная версия официального издания Московской городской Думы «Ведомости Московской городской Думы», размещенная на официальном сайте Московской городской Думы в сети «Интернет», является официальным электронным изданием Московской городской Думы. Статусом официального издания могут наделяться и другие издания, публикующие законы города Москвы и постановления Московской городской Думы, в порядке, установленном законом города Москвы (ст.21 Закона г. Москвы от 14.12.2001 N 70).

Официальным опубликованием правовых актов Мэра Москвы, Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы считается первая публикация полного текста указанных правовых актов в официальном издании Мэра и Правительства Москвы — журнале «Вестник Мэра и Правительства Москвы» (электронной версии данного издания) или первое размещение (опубликование) полного текста указанных правовых актов на официальном сайте Правительства Москвы в сети «Интернет» (п. 4 ст.19 Закона г. Москвы от 08.07.2009 N 25).

Фінансова підтримка надається:

фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу:

молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять не менше
20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші – фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення та за наявності тварин, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;

плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші – фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Підтримка надається через уповноважений банк, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва

Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

  • часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

(Компенсується до 60 000 гривень на одне фермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив)

  • часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

(Сільськогосподарським дорадчим службам компенсується 90 відсотків вартості послуги, але не більше ніж 10 000 гривень за надані дорадчі послуги)

  • фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

(Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам компенсується 70 % вартості придбаного обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (мах 3 000 000 гривень) на один кооператив)

  • часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

(Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання, при цьому компенсація техніки та обладнання у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”.

Процедура та вимоги щодо отримання державної допомоги на закупівлю техніки та обладнання фермерським господарствам визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130)

  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;

(Фермерські господарства протягом перших трьох років після створення (реєстрації в ЄДР) можуть отримати бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надаватиметься один раз на рік виключно для провадження сільськогосподарської діяльності в розмірі 3 000 грн на 1 га, але не більше 60 000 грн. У 2018 році таку субсидію зможуть отримати ФГ зареєстровані в ЄДР після 1 січня 2016 року)

  • здешевлення кредитів

(Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт:

до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для покриття виробничих витрат;

до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення)

  • У 2018 році фінансова підтримка шляхом виділення бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) також надається іншим фермерським господарствам.

(Фермерські господарства (крім новостворених) у 2018 році можуть отримати бюджетну субсидію у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, в розрахунку на одного члена ФГ (який станом на 1 січня 2018 року був і на період отримання бюджетної субсидії є членом ФГ). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне ФГ не може перевищувати 30 000 грн.

Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами: компенсації вартості за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва, а також вартості насіння декілька разів на рік.

Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (далі – часткова компенсація вартості насіння)

Через уповноважений банккомпенсується вартості насіння (без ПДВ), але не більше 60 000 гривень

на однефермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:

Крок 1. придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва або у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію. Строк дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384

Крок 2. сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

– відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);

– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;

– довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

– згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

Крок 3. подати до уповноваженого банку заявку, підтверджуючі документи та наступні копії:

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжного доручення про оплату за насіння;

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

акта про висів придбаного насіння.

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:

атестат на насіння – на базове насіння;

свідоцтво на насіння – на сертифіковане насіння;

свідоцтво на гібридне насіння – на насіння першого покоління гібридів.

Крок 4. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку Документи для отримання часткової компенсації уповноваженими банками приймаються до 1 листопада скористатися зазначеною підтримкою можна декілька разів протягом бюджетного року!!

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість,

але не більше ніж 3 000 000 гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив молочарського, мясного плодово-ягідного, овочевого, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин напрямів діяльності:

Крок 1. в уповноваженому банку отримує бланк простого векселя

Крок 2. укладає договір з постачальником обладнання

Крок 3. сплачує ПДВ та 30 % вартості обладнання (без ПДВ)

Крок 4. виписує вексель постачальнику обладнання на 70 % вартості придбаного обладнання без ПДВ, але не більше 3 000 000 гривень

Крок 5. отримує обладнання з підтверджуючими документами щодо його передачі

Крок 6. подає до регіональної комісії з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, утвореної структурним підрозділом облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку, заявку (до 15 листопада) та підтвердні документи в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики – в електронному вигляді.

Документи включають:

– копії статуту СОК та списку його членів;

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань СОК

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ФГ- члена СОК

– документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кожного члена кооперативу, а саме: відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для кожного члена СОК плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);

– копії ідентифікаційних документів встановленого зразка, що видаються на тварину (для членів молочарських та м’ясних СОК);

– довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

– баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);

-копія договору з постачальником обладнання;

– копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання ( копії платіжних доручень);

– копія векселя, виписаного постачальнику обладнання;

– копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання(копії акта приймання-передавання обладнання, одержаного СОК, та видаткової накладної).

Крок 7. отримує повідомлення від Мінагрополітики про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом оплати векселя.

Постачальник обладнання, в свою чергу, для отримання компенсації:

Крок 1. укладає договір з сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

Крок 2. отримує сплачений ПДВ, 30 % вартості закупленого обладнання (без ПДВ) та виписаний кооперативом вексель

Крок 3. постачає обладнання кооперативу згідно з договором

Крок 4. подає до Мінагрополітики для авалювання вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, (засобами поштового зв’язку або особисто) та пред’являє Мінагрополітики для оплати авальований вексель та надсилає довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника (граничний строк пред’явлення векселя – до 15 грудня поточного року)

Крок 5. Мінагрополітики:

перевіряє подані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом та постачальником обладнання документи та на підставі реєстру і протоколу, наданих регіональними комісіями, здійснює в межах коштів, що передбачені затвердженим Мінагрополітики розподілом, аваль векселя і передає його постачальнику обладнання;

щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету за пред’явленням постачальників здійснює оплату за авальованими векселями;

повідомляє сільськогосподарський обслуговуючий кооператив про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом оплати векселя.

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі через державний банк компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва

25 %

за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»

Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики за посиланням http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

Крок 2. закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва

Крок 3. подати до уповноваженого банку заявки за двома програмами та підтвердні документи:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

– відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;

– довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

– згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

– копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк

– акт приймання-передачі техніки та обладнання

Крок 4. отримати компенсацію на рахунок в державному банку

Процедура та вимоги щодо отримання державної допомоги на закупівлю техніки та обладнання фермерським господарствам визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою КМУ від 1 березня 2017 р. № 130.

Здешевлення кредитів

Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу

передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через уповноважений банк

у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку,

що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для покриття виробничих витрат;

до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення

Крок 1. відкрити рахунок в уповноваженому банку через кредитний договір

Крок 2. подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

– відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);

– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік для фермерського господарства, а зареєстрованим в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;

– довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

– згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

Крок 3. взяти кредит для покриття виробничих витрат або витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Крок 4. щомісяця отримувати компенсацію за сплачені відсотки за кредитним договором в уповноваженому банку.

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими дорадчими послугами

сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень на 1 фермерське господарство чи СОК

Крок 1. укласти договір про надання дорадчих послуг

Крок 2. надати дорадчі послуги згідно з договором

Крок 3. скласти акт наданих послуг

Крок 4. подати заявку та підтвердні документи до державного банку:

Крок 5. отримати компенсацію

Бюджетна субсидія на (1 гектар) новоствореним фермерським господарствам

(у перші три роки після його створення, але не раніше 1 січня 2016 р.)

Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у розмірі 3000 гривень на 1 гектарале не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство

Крок 1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

– відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік для фермерського господарства, а зареєстрованим в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;

– довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

– згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

На підставі пакету документів, отриманих від фермерських господарств, регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри фермерських господарств і передають їх до центрального відділення Укрдержфонду.

Мінагрополітики на підставі наданого узагальненого реєстру перераховує кошти до Укрдержфонду в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, який в свою чергу перераховує кошти на поточні рахунки фермерських господарств.

Крок 2. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

Скористатися фінансовою підтримкою за цими напрямами можна один раз протягом бюджетного року.

Бюджетна субсидія фермерським господарствам

(крім новостворених)

Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму в розрахунку на одного члена ФГ але не більше 30 000 гривень на одне фермерське господарство На 01.01.2018 р. прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, становить 1 762 грн. Отже, бюджетна субсидія становитиме 9 691 грн на одного члена фермерського господарства.

Крок 1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

– відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік для фермерського господарства, а зареєстрованим в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;

– довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

– згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;

– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

На підставі пакету документів, отриманих від фермерських господарств, регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри фермерських господарств і передають їх до центрального відділення Укрдержфонду.

Мінагрополітики на підставі наданого узагальненого реєстру перераховує кошти до Укрдержфонду в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, який в свою чергу перераховує кошти на поточні рахунки фермерських господарств.

Крок 2. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

Скористатися фінансовою підтримкою за цими напрямами можна один раз протягом бюджетного року.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *