441 приказ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 декабря 2016 года N 2535-п

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.06.2016 N 441Н «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ И ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ»

В целях исполнения Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 N 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» (далее — Приказ)
приказываю:

1. Руководителям медицинских организаций Свердловской области, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием», «офтальмологии»:
1) обеспечить с 01.01.2017 выполнение Порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и ведение медицинской документации, утвержденного Приказом;
2) организовать направление граждан для получения заключения врачей — психиатра и психиатра-нарколога, проведения химико-токсикологических исследований в медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина, проходящего медицинское освидетельствование, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по «психиатрии» и «психиатрическому освидетельствованию», по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике» либо «клинической лабораторной диагностике»;
3) обеспечить своевременное представление заявок на присвоение диапазона номеров медицинских заключений в ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» по форме в соответствии с приложением к настоящему Приказу, с подтверждением наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
4) обеспечить изготовление и тиражирование формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием согласно Приказу с использованием диапазона номеров, присвоенного ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр»;
5) обеспечить формирование форм 002-О/у, 002-О/у-10, 003-О/у в электронном виде в медицинских информационных системах, используемых в медицинской организации.

2. И.о. начальника ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ю.В. Гущину:
1) организовать работу по выделению медицинским организациям диапазона номеров для изготовления медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием;
2) использовать сквозную нумерацию медицинских заключений, количество знаков в номере документа должно удовлетворять имеющуюся потребность в бланках, не допуская дублирования серии и (или) номеров на бланках.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Свердловской области С.Б. Туркова.

Министр
И.М.Трофимов

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 23 декабря 2016 года N 2535-п

ЗАЯВКА на получение диапазона номеров бланков медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

Про організацію роботи щодо своєчасного

та в повному обсязі надходження платежів

до бюджету Фонду та виявлення фактів

використання праці неоформлених працівників

Упродовж п’яти місяців Головним управлінням забезпечено стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій і грошової допомоги 427 тис. пенсіонерів області.

Потреба на виплату пенсій за звітний період склала 7206 млн грн, що на 15,5%, або на 964,5 млн грн більше, ніж за відповідний період 2019 року.

За січень – травень п.р. надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування а також платежів, адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд, склали 2624,7 млн грн, що на 37,6 млн грн (на 1,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 207,6 млн грн (на 7,3%) менше планових показників зазначеного періоду.

До бюджету Головного управління зараховано 85,4 млн грн власних коштів, завдяки чому планове завдання виконано на 108,4%.

Слід констатувати, що кошти, які надходили від частки єдиного внеску, склали 2539,3 млн грн, що на 214,2 млн грн менше запланованого. Прогнозоване зростання надходжень замість 10% склало лише 1,7% (на 41,3 млн грн більше відповідного минулорічного показника). Пенсійний бюджет області через обмеження економічної діяльності підприємств в умовах карантину недоотримав 16% надходжень у квітні та травні п.р.. Найбільше вплинули на зменшення надходжень такі чинники, як сповільнення темпів росту фонду оплати праці (близько 5% в області), та зменшення на 7,7 тис. кількості застрахованих осіб.

Як свідчить аналіз, на Полтавщині з початку року надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилися на 6,0 млн грн. (на 11,0%) і склали 51,7 млн грн, що становить 90,7% виконання індикативних показників.

Проблемним питанням у роботі Головного управління залишається зростання заборгованості зі сплати єдиного внеску роботодавцями області. На початок червня ц. р. загальна сума боргу зросла на 36,6 млн грн, або на 17%, і становить 249,4 млн грн. Зростання заборгованості здебільшого відбулося за рахунок фізичних осіб – підприємців.

Задля примусового стягнення заборгованості в органах виконавчої служби перебуває нині понад 72% суми боргу. Відсоток надходжень від заходів стягнення складає близько 6%, у т.ч. 3,5% – по фізичних особах.

Працівники Головного управління поінформували 27,8 тис. підприємців щодо обов’язкової сплати єдиного соціального внеску.

Заборгованість з обов’язкових платежів до пенсійного бюджету області зросла з початку року на 6,5 млн грн, або на 3,7%. Зростання відбулося в усіх районах, окрім Глобинського та м. Полтави. Підприємства, які перебувають на різних стадіях банкрутства, заборгували 155,6 млн грн, або 84,2% загальної суми боргу. По страхових внесках їх борг складає 26,8 млн грн, або 17,2%, а по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових і наукових пенсій – 128,8 млн грн, або 82,8%.

Порівняно з початком року заборгованість підприємств з дієвим статусом боргу та підприємств, у яких відсутні активи для її погашення, зросла на
3,7 млн грн і складає 29,3 млн грн, або 15,8%, в загальній сумі боргу. Зростання цього виду боргу зумовлено недотриманням зобов’язань ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», який не сплатив 4,1 млн грн, або 70% боргу.

У рамках примусового стягнення коштів Головне управління подало до суду позовних заяв на суму 12,2 млн грн, на виконанні в органах виконавчої служби знаходяться документи про стягнення заборгованості на суму
29,8 млн грн.

З метою захисту соціальних прав застрахованих осіб працівники Фонду беруть участь в реалізації заходів, спрямованих на виявлення, упередження та ліквідацію джерел походження тіньових коштів.

У Головному управлінні забезпечено проведення щомісячного аналізу даних Реєстру застрахованих осіб та надання результатів моніторингу контролюючим органам для вжиття відповідних заходів реагування. Так, до управління Держпраці направлено матеріали по 4,3 тис. страхувальниках, до Державної податкової служби – по 0,9 тис. платників.

На підставі інформації про ознаки використання праці неоформлених працівників та можливі порушення законодавства про працю управлінням Держпраці проведено 64 перевірки та задокументовано порушення у 48-ми страхувальників. Державною податковою службою легалізовано 519 робочих місць, нараховано 625,8 тис. грн. єдиного внеску.

З метою підвищення рівня соціальної обізнаності громадян протягом звітного періоду в області проведено 251 зустріч в трудових колективах, відбулося 68 флешмобів та інших інформаційних заходів, 32 засідання різного рівня. В інформаційному просторі Полтавщині з початку року здійснено 33 виступи на радіо і телебаченні, розміщено 24 статті у друкованих виданнях та близько півтори сотні матеріалів – в інтернет-ресурсах, розповсюджено 10,5 тисяч роз’яснювальних матеріалів.

З початку року фахівці Фонду направили майже 500 інформаційних відомостей до органів місцевого самоврядування та соціальних партнерів щодо суб’єктів господарювання, які мають невиправдано низький рівень заробітної плати, для вжиття відповідних заходів.

До початку карантину в області проведено 48 засідань робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, понад 425 обстежень з питань виявлення фактів використання праці неоформлених найманих працівників. Близько 90 суб’єктів господарювання були заслухані на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Внаслідок вжитих заходів в області легалізовано 1058 робочих місць.

На виконання урядового доручення від 22.01.2020 щодо детінізації ринку праці у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування, будівництва, сільського господарства, транспорту і кур’єрскої діяльності фахівці Фонду на підставі аналізу даних Реєстру застрахованих осіб передали Управлінню Держпраці матеріали майже по 23 тис. роботодавців для здійснення спільних відвідувань.

Таким чином, завдяки використанню різноманітних комунікаційних форм і методів в області була охоплена максимальна кількість роботодавців та фізичних осіб-підприємців.

Враховуюче викладене та з метою впровадження рішення колегії відповідно до протоколу від 30 червня 2020 року,

НАКАЗУЮ:

  1. Начальнику фінансово-економічного управління Камкіній Г.І.:

1.1. Забезпечити постійний моніторинг та аналіз показників бюджету Пенсійного фонду щодо надходження коштів від єдиного внеску та надходжень, які адмініструють органи Фонду.

1.2. Забезпечити виконання планових показників по надходженню пенсійних платежів.

1.3. Підвищити ефективність заходів з питань легалізації зайнятості населення та заробітної плати, погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску.

1.4. Посилити контроль за своєчасністю відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, активізувати роботу із платниками, спрямовану на погашення заборгованості з платежів.

1.5. Забезпечити проведення комплексної роз’яснювальної роботи з фізичними особами – підприємцями щодо своєчасності сплати єдиного внеску з метою зарахування страхового стажу.

  1. Вважати таким, що втратив чинність наказ Головного управління №241 від 25.04.2019 «Про реалізацію завдань Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року щодо реагування на виявлені ознаки тінізації заробітної плати та взаємодії з контролюючими органами з питань порушення прав застрахованих осіб».

Оборот гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации регулируется «Об оружии».
Он устанавливает, что реализация права на приобретение оружия гражданами Российской Федерации среди прочего возможно в том случае, если у гражданина отсутствуют и в его организме нет наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Это вполне закономерно. Человек, у которого в руках оружие, должен, образно говоря «дружить с головой» и не иметь определенных проблем со здоровьем, т.к. в противном случае он представляет опасность для окружающих.
В настоящее время медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия регулирует .
Но с 1 января 2017 года он утрачивает силу, т.к. начинает действовать «О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».
Давайте разберемся в некоторых его положениях.
Гражданин (освидетельствуемый) обращается в одну из медицинских организаций, участвующих в освидетельствовании и предъявляет документ, удостоверяющий личность.
На основании этих данных заполняется медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у) и бланк медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием в части персональных данных гражданин (фамилия имя отчество, дата рождения, место регистрации).
Освидетельствуемого информируют о перечне медицинских осмотров врачами-специалистами и необходимых исследованиях.
На химико-токсикологическое исследование дается направление по установленной форме.
Осмотр врачом-психиатром, осмотр врачом-психиатром-наркологом, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) для установления злоупотребления алкоголем, должно проводиться только в медицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания).
Химико-токсикологические исследования также должно проводятся в наркологических диспансерах (наркологических больницах) или иных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) с соответствующими лицензиями на осуществление .
Т.е. на этапе осмотров, исследований крови и мочи регулятор установил монополизм бюджетных учреждений здравоохранения.
Чтобы гражданин не жульничал с мочой в туалетной комнате предусмотрены три вида контроля, позволяющие заподозрить фальсификацию
Результаты осмотров и исследований отражаются в справках установленной формы. Эти справки гражданин предъявляет в медицинскую организацию в которой была оформлена (форма N 025/у).
В медицинской карте на основании информации из выданных справок формируется и оформляется обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний у гражданина к владению оружием, после чего в его присутствии оформляется медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия по установленной форме. Его срок действия – один год с момента выдачи.
Следует отметить, что к этапу формирования выводов о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к владению оружием и выдачи медицинского заключения допущены и медицинские организации частной формы собственности, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием», «офтальмологии».
С учетом того, что гражданину будет удобно получать все врачебные осмотры, заборы крови и мочи в одном месте, то мне представляется, что оплата за медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования будет оседать, прежде всего, в кассах медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. А они уж позаботятся о том, чтобы иметь необходимые медицинские лицензии.
Будем надеяться, что очередей при этом не возникнет. Впрочем, время покажет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *