220 ФЗ о пассажирских перевозках с изменениями

Пояснення щодо надання тарифу на електроопалення побутовим споживачам

Інформація для побутових споживачів щодо застосування тарифу на електричну енергію для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками

Розрахунки з населенням за спожиту електричну енергію проводяться по тарифах, визначених постановою НКРЕКП України «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» від 26.02.2015 №220 (далі – Постанова НКРЕКП).

Постановою НКРЕКП з 01 березня 2017 року встановлені тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості) (далі – тариф на електроопалення):

 • у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно) за обсяг, спожитий до 3000 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) – по 90 коп. за 1 кВт.год з ПДВ, а понад 3000 кВт.год. електроенергії на місяць – 168 коп. за 1кВт.год з ПДВ;
 • з 01 травня по 30 вересня (включно) за обсяг, спожитий до 100 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) – по 90 коп. за 1 кВт.год. з ПДВ, а понад 100 кВт.год. електроенергії на місяць – 168 коп. за 1кВт.год. з ПДВ.

Що потрібно виконати побутовому споживачу для можливості застосування за його об’єктом проживання тарифу на електроопалення?

Звернутися до відповідного центру обслуговування клієнтів (ЦОК) ТОВ «Закарпаттяенергозбут», який обслуговує населений пункт, де розташований об’єкт споживача, та здійснити кілька кроків.

 1. У разі відсутності укладеного договору про постачання електричної енергії з постачальником універсальної послуги між споживачем та ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (далі — Договір) необхідно:
 • укласти Договір.

Для укладення Договору споживачу необхідно надати такі документи:

 • заяву – приєднання до умов договору постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
 • копію документа, яким визначено право власності чи користування на житловий будинок (у тому числі житловий будинок готельного типу, квартиру та гуртожиток);
 • заяву щодо застосування тарифу на електроопалення;
 • копію підписаного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу електричної енергії об’єкта споживача з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення.
 1. У разі, якщо договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальної послуги між споживачем та ТОВ «Закарпаттяенергозбут» укладений, то споживачу необхідно надати:
 • заяву – приєднання до умов договору постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;
 • заяву щодо застосування тарифу на електроопалення;
 • копію підписаного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу електричної енергії об’єкта споживача з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті).

Распоряжение от 22 марта 2019 года №497-р. В целях устранения существующей проблемы некорректной системы взаиморасчётов между объектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками законопроектом предлагается наделить Минтранс России полномочием определять список платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказываться пассажирам и перевозчикам в зданиях и на территориях объекта транспортной инфраструктуры за счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества, имеющим право заниматься регулярными перевозками по маршруту, включающему такие объекты транспортной инфраструктуры.

Документ

 • PDF

  Распоряжение от 22 марта 2019 года №497-р

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» (далее – законопроект) разработан Минтрансом России во исполнение поручения Президента России по итогам заседания президиума Госсовета 22 сентября 2017 года (№Пр-2165ГС от 25 октября 2017 года, подпункт «е» пункта 1) по вопросу определения органа исполнительной власти, уполномоченного на формирование списков обязательных услуг автовокзалов, тарифов и сборов на обязательные платные услуги, а также на утверждение федеральных правил формирования таких тарифов и сборов.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» владелец объекта транспортной инфраструктуры не вправе отказать в пользовании услугами, оказываемыми на объекте транспортной инфраструктуры, любому лицу, получившему право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включён этот объект транспортной инфраструктуры. При этом условия пользования услугами, оказываемыми на объекте транспортной инфраструктуры, должны быть едиными для всех.

Порядок расчётов, связанных с пассажирскими перевозками, при котором объект транспортной инфраструктуры удерживает с автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей сумму в процентном соотношении от общей суммы, полученной от реализации билетов, а также сумму в процентном соотношении от общей суммы реализации сбора за провоз багажа, является самым распространённым при заключении договоров между указанными сторонами.

Вместе с тем при таком подходе пассажир, следующий по маршруту большей протяжённости с более высокой стоимостью проезда, вынужден оплачивать в общей стоимости перевозки услуги автовокзала в большем размере, чем пассажир, следующий по маршруту меньшей протяжённости, получая при этом на автовокзале такой же объём услуг. Аналогичная ситуация возникает, когда на одном и том же маршруте у разных перевозчиков стоимость билетов может существенно отличаться в зависимости от комфортности транспортного средства.

В целях устранения существующей проблемы некорректной системы взаиморасчётов между объектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками законопроектом предлагается наделить Минтранс России полномочием определять список платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказываться пассажирам и перевозчикам в зданиях и на территориях объекта транспортной инфраструктуры за счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества, имеющим право заниматься регулярными перевозками по маршруту, включающему такие объекты транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Минтранс России будет устанавливать список тарифов и сборов на обязательные платные услуги и правила их формирования.

Предлагается также установить, что владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается навязывать платные услуги, которые не относятся к платным услугам, и взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 14 марта 2019 года.

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-68877/17
19 февраля 2018 года
г. Москва
Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2018 года.
Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи О.Н. Верещак ,при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Г. Туркиной , рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ГРАНТ-АВТО» (ИНН 5040063493, ОГРН 1045007913818) к Ращепкину Д.Г. (ИНН 501305141298) о взыскании убытоков,
Третье лицо : Кирсанов Д. В.(ИНН 503200033161) , Антипова И.В.
При участии в судебном заседании- согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:

ООО «ГРАНТ-АВТО» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Ращепкину Дмитрию Геннадьевичу о взыскании ущерба в размере 295 250 руб., упущенной выгоды в размере 2 016 137 руб.
В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, присутствующих в судебном заседании, арбитражный суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, основным видом деятельности, формирующим доходы ООО «ГРАнт-Авто», является осуществление пассажирских перевозок наземным транспортом (код по ОКВЭД — 49.3), на что у истца имеется соответствующая лицензия № АСС-50-095705 от 29.10.09 г.
На основании Договора № МТ-Д/07-130/7 от 16.10.2007 на выполнение коммерческих перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения, сроком действия до 16.10.2017 г. включительно, ООО «ГРАнт-Авто» осуществляло регулярные перевозки пассажиров по маршрутам:
№ 38 «Раменское-Бронницы» (регистрационный номер маршрута по реестру 1154);
№ 39 «Раменское-аэропорт Быково» (per. номер 1724);
№ 60 «Жуковский (МЖК)-Раменское (ст. Фабричная)» (per. Номер 233).
14.07.2015 вступил в силу (за исключением отдельных положений) Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» {далее — Федеральный закон № 220-ФЗ), регулирующий отношении по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок.
В соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ в течение 30 (тридцати) дней со дня его официального опубликования перевозчики, которые после дня официального опубликования Федерального закона № 220-ФЗ осуществляли регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с заключенными с ними договорами, выданными им разрешениями, паспортами маршрутов регулярных перевозок или в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, должны были направить в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к компетенции которых в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ отнесено ведение реестров соответствующих (межмуниципальных) маршрутов регулярных перевозок, сведения о данных маршрутах регулярных перевозок, предусмотренные частью 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ.
Согласно части 2 статьи 3 Закона МО № 241/2015-03 уполномоченный орган Московской области (Министерство) проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по межмуницинальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам, включенным в Реестр до дня официального опубликования Федерального закона № 220-ФЗ, сведения по которым направлены с нарушением порядка, установленного частью 1 статьи 39 Закона № 220-ФЗ, либо такие сведения не направлены, а также сведения о маршрутах регулярных перевозок, срок действия договоров на выполнение перевозок по которым истек, либо такие договоры не были заключены до истечения ста восьмидесяти дней со дня официального опубликования Федерального закона № 220-ФЗ.
Распоряжением Министерства транспорта Московской области от 20.05.2016 г. №21РВ-70 было утверждено Информационное извещение о проведении открытого конкурса на право перевозок по маршруту №60к (аналогичному с маршрутом №60, перевозки по которому осуществляло Общество).
Полагая, что проведение конкурса по аналогичному маршруту нарушает его права, Общество обратилось к Минтрансу Московской области с письмом № 63 от 22.06.2016 г. с просьбой исключить маршрут № 60 из конкурса, включить в реестр маршрутов сведения об ООО «ГРАнт-Авто», как о перевозчике по данному маршруту, выдать свидетельство о перевозке и карты маршрутов. Аналогичного содержания письма были направлены Истцом в уполномоченный орган и в отношении маршрутов № №38 и 39 (Письма №66 от 10.08.16 г. и №80 от 17.11.16 г.).

Письмами № 21Исх-7015 от 15.08.2016 г. и № 21Исх-1966 от 14.03.17 г. Министерство транспорта Московской области отказало Истцу во включении в реестр межмуниципальных маршрутов и выдаче карт маршрутов и свидетельств.
Причиной отказа послужил пропуск Истцом срока на подачу сведений по вышеуказанным маршрутам. В своих письмах Минтранс Московской области указал, что «сведения о маршрутах регулярных перевозок в уполномоченный орган перевозчики обязаны были представить не позднее 12.08.2015г.», «фактически датой направления Обществом сведений и поступления их в Министерство считается 07.07.2016 г.
Для защиты своего права на осуществление перевозок по маршруту №60 Общество обратилось в УФАС Московской области с жалобой на нарушения порядка организации конкурса.
Решением УФАС МО от 06.07.2016 жалоба Общества отклонена. Данное решение было оспорено Обществом в Арбитражном суде г. Москвы (дело №А40-172436/2016).
Обществом были также поданы заявления в суд: об оспаривании бездействий Минтранса по внесению ООО «ГРАнт-Авто» в реестр межмуниципальных маршрутов и отказ в выдаче свидетельства и карт маршрутов по маршруту № 60 (Дело №А41-52166/2016); о признании недействительным Распоряжения № 21РВ-70 от 20.05.16 г., которым было предусмотрено проведение конкурса по маршруту № 60к (аналогичному с маршрутом №60, перевозки по которому осуществляло Общество) (Дело № А41-45105/16); о признании недействительным результатов конкурса в отношении маршрута № 60к (Дело№А41-75196/16).
В удовлетворении исковых требований Обществу было отказано, апелляционные и кассационные жалобы были оставлены без удовлетворения.
В ходе рассмотрения дел судом было установлено, что Общество не направило в установленный законом срок сведения по маршруту №60, необходимые для включения в Реестр сведения о маршрутах регулярных перевозок №60 были направлены Обществом в Министерство письмом от 06.07.2016 № 64 (за вх. № 21Вх-45692 от 07.07.2016), т.е. за пределами установленного законом срока.
Суд пришел к выводу, «что в случае не совершения перевозчиком действий определённых в части 1 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, у уполномоченного органа отсутствует обязанность по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по смежным межмуниципальным маршрутам и карт соответствующих маршрутов». Суд посчитал, что межмуниципальный маршрут 60к, по которому заявитель осуществляет перевозки, включен в состав лотов конкурса правомерно, так как заявителем в течение тридцати дней с момента опубликования Закона об организации перевозок не были направлены в Министерство транспорта Московской области сведения о данном маршруте регулярных перевозок».
Не согласившись с принятыми судебными актами Общество обратилось с жалобами в Московский областной суд и Конституционный суд РФ с требованием о признании части 2 статьи 3 Закона Московской области №241/2015-03, предписывающей проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам, сведения по которым направлены с нарушением порядка, установленного частью 1 статьи 39 Федерального закона №220-ФЗ, либо такие сведения не направлены, несоответствующей части 1 статьи 39 Федерального закона №220-ФЗ и Конституции РФ. До настоящего времени жалобы не рассмотрены.
В результате нарушения Обществом срока подачи сведений по маршрутам регулярных перевозок №38, №39 и №60 уполномоченный орган:
— не включил вышеуказанные маршруты в Реестр (п.2 ст.39 Закона №220-ФЗ);
— не выдал Обществу карты маршрутов (п.З ст.39 Закона №220-ФЗ) и свидетельства об осуществлении перевозок (п.4 ст.39 Закона №220-ФЗ);
— установил новый маршрут №60к, аналогичный маршруту №60;
— провел открытый конкурс на право перевозок по маршруту №60к, победителем которого признано ООО «СТАФФТРАНС».
В следствие этого Общество утратило право осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам №№38, 39 и 60, предоставленное ему Договором № МТ-Д/07-130/7 от 16.10.2007 г. на выполнение коммерческих перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения до 16.10.2017 г.
Фактически перевозки пассажиров ООО «ГРАнт-Авто осуществляло:
— по январь 2017 г. включительно по маршруту № 38 и по февраль 2017 г. включительно по маршруту № 39, до вступления в законную силу судебного решения по делу № А40-172436/2016-145-1527;
— по сентябрь 2016 г. включительно по маршруту № 60, в связи с выходом на тот же самый маршрут победителя конкурса ООО «СТАФТРАНС 1».
Данные обстоятельства подтверждаются Письмом ЕТК № Исх-01-139 от 10.08.2017 г., в котором содержится информация о количестве перевезенных по каждому из маршрутов пассажиров и полученной выручке за период с июля 2015 г. по июнь 2017 г.
В связи с вступлением в законную силу судебных актов, в которых суд сделал вывод о лишении Общества права осуществлять перевозки по маршрутам, по причине пропуска подачи предусмотренных законом сведений, а также в связи с угрозой применения санкций, установленных ч.4 ст.11.33 КоАП РФ (штраф 300 тыс. руб. в отношении юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки в отсутствие карт маршрутов), Общество в настоящее время не осуществляет пассажирские перевозки по вышеуказанным маршрутам.
Как указывает истец в своем исковом заявлении, к указанным последствиям привели бездействия генерального директора Общества, функции которого в период с 16.11.2004 по 01.10.2015 осуществлял Ращепкин Дмитрий Геннадьевич.
Ращепкин Д.Г., действуя в качестве генерального директора ООО «ГРАнт-Авто», не проявил должную разумность и осмотрительность при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с ее основными направлениями, не подал сведения о маршрутах в уполномоченный орган до 13.08.2015г.
Данный факт подтверждается вступившими в законною силу судебными актами по делам №№ А40-172436/2016-145-1527, А41-75196/16, а также письмами Министерства транспорта Московской области № 21Исх-7015 от 15.08.2016 г. и № 21Исх-1966 от 14.03.17.
В результате бездействий генерального директора Общество лишилось права осуществлять перевозки по маршрутам №№ 38, 39 и 60, что привело к потере Обществом значительной части дохода.
В случае, если бы Общество сохранило право на осуществление перевозок по маршрутам № 38, 39 и 60 по 16.10.2017 (дата окончания договора от 16.10.2007 №МТ-Д/07-130/7) общая сумма недополученного дохода составила бы — 2 016 137 руб..

Кроме того, Общество понесло реальные затраты на общую сумму — 295 250 руб. Для защиты и восстановления своего права на осуществление перевозок по маршрутам Истец заключил договор оказания юридических услуг №74 от 23.08.2016, во исполнение которого было уплачено 260 000 руб. Расходы Общества по оплаченной в бюджет государственной пошлине за рассмотрение дела составили — 35 250 руб.
Таким образом, Общество понесло убытки на общую сумму — 2 311 387,00 руб.
Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, истец обратился в суд с иском.
Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ каждое из представленных сторонами доказательств в отдельности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.
По смыслу ст. 15 ГК РФ возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, применение которой возможно лишь при наличии определенных условий.
В соответствии со ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно (п. 1).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании (п. 2).
С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник (п. 5).
При этом, предъявляя требование к единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков, в соответствии со ст. 65 АПК РФ должен доказать факт причинения обществу убытков, их размер, противоправность действий единоличного исполнительного органа, наличие причинной связи между действиями ответчика и наступившими неблагоприятными последствиями.
Из приведенных положений законодательства следует, что, обращаясь в арбитражный суд с требованием о взыскании убытков с единоличного исполнительного органа общества, истец должен доказать факт возникновения убытков, их размер, противоправность действий (бездействия) руководителя общества и причинную связь между его действиями (бездействием) и возникшими убытками.
Согласно абз. 3 п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – постановление Пленума ВАС РФ от30.07.2013 № 62) в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.
Согласно п. 2 и 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор: 1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке; 2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки; 3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица; 4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица; 5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.).
Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор: 1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации; 2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации; 3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.).
Пунктом 3 ст. 10 ГК РФ установлено, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности. Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.
В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Согласно частям 1 и 2 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.
Из содержания приведенной статьи следует, что стороны в арбитражных судах обязаны сами защищать свои интересы: заявлять требования, приводить доказательства, обращаться с ходатайствами, а также осуществлять иные действия для защиты своих прав. Задача суда состоит в создании условий для того, чтобы лица, участвующие в деле, могли реализовывать свои права.
Суд сам не осуществляет сбор доказательств, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В силу принципа состязательности стороны, другие участвующие в деле лица, если они желают добиться для себя либо лиц, в защиту прав которых предъявлен иск, наиболее благоприятного решения, обязаны сообщить арбитражному суду все существенно значимые для дела юридические факты, указать или представить доказательства, подтверждающие или опровергающие эти факты.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, в том числе относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
По мнению суда, истец не представил относимых и допустимых доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение обязательств генерального директора ООО «ГРАнт-Авто» — Ращепкина Д.Г.
Суд не находит оснований для удовлетворения искового заявления, поскольку отсутствует причинно-следственная связь между неисполнением ответчиком обязательств по договору и понесенными истцом убытками.
На основании ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.
Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.
Судья О.Н. Верещак

Суд:

АС Московской области

Истцы:

ООО «Грант-Авто»

Ответчики:

Ращенкин Дмитрий Геннадиевич

Иные лица:

Кирсанов Дмитрий Владимирович

Последние документы по делу:

Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ
Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ
Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *