Входит ли в МРОТ районный коэффициент

Суть спора

Об этом деле мы уже писали ранее. Кратко напомним его суть. Зарплата сотрудников больницы без начисления районного коэффициента и компенсаций была установлена в размере ниже МРОТ. При этом общая сумма выплат (с учетом доплат за работу в ночное время, стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы в медучреждении и районного коэффициента) у некоторых работников превышала «минималку». Тем работникам, у которых зарплата с учетом доплат и компенсаций не дотягивала до МРОТ, организация выплачивала зарплату в размере «минималки».

Бесплатно рассчитать аванс и зарплату с учетом всех актуальных на сегодня показателей

Коллегия Верховного суда по гражданским делам нарушения в действиях работодателя не усмотрела. Как указали судьи, законодательство не обязывает работодателя начислять районный коэффициент на заработную плату размером не ниже установленного минимального размера оплаты труда. Установление оклада (тарифной ставки) в размере меньше «минималки» не является нарушением трудового законодательства при условии, что общий размер зарплаты, включающий в себя все ее элементы, в том числе районный коэффициент, будет не меньше МРОТ (см. «Верховный суд РФ: при сравнении зарплаты с МРОТ в совокупность зарплатных выплат включается районный коэффициент»).

Новая позиция ВС РФ

Однако Президиум Верховного суда счел данную позицию ошибочной, указав на следующее. Для граждан, работающих в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, повышенная оплата труда обеспечивается путем установления районных коэффициентов и надбавок. Таким образом, коэффициенты и надбавки не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда. В итоге решение коллегии было отменено и направлено на пересмотр.

Позиция Конституционного суда

Добавим, что вывод суда соответствует позиции Конституционного суда, выраженной в постановлении от 07.12.17 № 38-П. Высокий суд указал: начисление северных надбавок должно производится после определения размера зарплаты и выполнения требований о соответствии заработной платы установленному уровню МРОТ. То есть зарплата работников «северных» организаций должна быть определена в размере не менее МРОТ. Только после этого на зарплату должны быть начислены районный коэффициент и надбавка за стаж работы в данных районах (см. «Конституционный суд: «северные» надбавки и районный коэффициент должны начисляться «поверх» МРОТ)».

Навіть у найуважнішого і найзаконослухнянішого бухгалтера ревізори можуть виявити помилку. Причина — велика завантаженість, зміни в законодавстві, незрозумілі нововведення. І прикро, що деяких порушень можна було б не допустити, якби завчасно знати, на що саме звернуть увагу ревізори.

Основна частка порушень, які виявляють ревізори, — бухгалтер не дотримує вимог законодавства з оплати праці. Зокрема, неправильно застосовує норми законодавства, коли обчислює доплату до рівня мінімальної заробітної плати (МЗП). Тож розглянемо, в яких саме ситуаціях перевіряльники виявляють помилки.

Правила

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати (ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон № 108). У 2019 році МЗП у місячному розмірі дорівнює 4173,00 грн, у погодинному — 25,13 грн.

Якщо заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, нижча за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, бухгалтер має нарахувати доплату до рівня МЗП. При цьому виплати, передбачені частиною другою статті 31 Закону № 108, не враховують.

Доплату до рівня МЗП працівникам-сумісникам, як внутрішнім, так і зовнішнім, нараховуйте окремо за основним місцем роботи та окремо на роботі за сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи із зарплатою на роботі за сумісництвом не потрібно.

Увага: доплата до МЗП входить до фонду оплати праці у складі додаткової зарплати

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу або не виконав норми праці через хворобу, відпустку тощо, гарантований мінімум розміру зарплати бухгалтер має визначати пропорційно до виконаної норми праці (ч. 5 ст. 3-1 Закону № 108).

Помилки

Тепер розглянемо, де бухгалтер помиляється і як робити правильно.

Помилка 1. Бухгалтер неправильно розраховує доплату до рівня МЗП працівнику, який відпрацював не всі дні місяця

З 1 по 10 липня 2019 року працівник перебував у відпустці без збереження зарплати за сімейними обставинами. Посадовий оклад працівника — 3200 грн. Інших доплат, надбавок працівник не має.

За неповної зайнятості або не повністю відпрацьованого місяця МЗП розраховують і виплачують пропорційно виконаній нормі праці (ст. 31 Закону № 108). Розрахунок заробітної плати за липень унаочнимо в Таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок зарплати працівнику за липень 2019 року

Показник Розрахунок Результат,
грн
Рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівникові зарплату 4173,00 грн ÷ 23 р. дн. × 15 роб. дн. 2721,52
Зарплата, яку отримає працівник за відпрацьовані дні 3200,00 грн ÷ 23 р. дн. × 15 р. дн. 2086,96
Розмір доплати до рівня МЗП за липень 2019 2721,52 грн – 2086,96 грн 634,56
Загальна сума зарплати за липень 2086,96 грн + 634,56 грн 2721,52

Помилка 2. Бухгалтер неправильно розраховує доплату до рівня МЗП при суміщенні посад

Працівник у липні 2019 року виконував обов’язки за двома посадами в межах робочого часу за основною посадою. Посадовий оклад працівника — 2440 грн, доплата за суміщення посад — 1220 грн.

При суміщенні посад порівнювати з МЗП потрібно нараховану зарплату за основним місцем роботи та за іншою посадою. Розрахунок заробітної плати за липень унаочнимо в Таблиці 2.

Таблиця 2. Розрахунок зарплати працівнику за липень 2019 року

Показника Розрахунок Результат,
грн
Зарплата за місяць 2440,00 грн + 1220,00 грн 3660,00
Розмір доплати до рівня МЗП за липень 2019 4173,00 грн – 3660,00 грн 513,00
Загальна сума зарплати за липень 2440,00 грн + 1220,00 грн + 513,00 грн 4173,00

Помилка 3. Бухгалтер неправильно розраховує доплату до рівня МЗП, коли працівник перебуває у відпустці

Працівник з 1 по 14 липня 2019 року перебував у щорічній відпустці. У липні йому були нараховані: зарплата за відпрацьований час у сумі 1808,70 грн (3200 грн ÷ 23 р. дн. × 13 р. дн.), відпускні в сумі 1450,00 грн, матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 3200 грн. Як визначити доплату до МЗП?

Суми відпускних і матеріальної допомоги не беруть участі в порівнянні з МЗП (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 № 322/0/101-17/282 та від 13.02.2017 № 294/0/101-17/282). Розрахунок заробітної плати за липень унаочнимо в Таблиці 3.

Таблиця 3. Розрахунок зарплати працівнику за липень 2019 року

Показник Розрахунок Результат,
грн
Рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівникові зарплату 4173,00 грн ÷ 23 р. дн. × 13 р. дн. 2358,65
Зарплата, яку отримає працівник за відпрацьовані дні 3200,00 грн ÷ 23 р. дн. × 13 р. дн. 1808,70
Розмір доплати до рівня МЗП за липень 2019 2358,65 грн – 1808,70 грн 549,95
Загальна сума зарплати за липень 1808,70 грн + 1450,00 + 3200,00 грн + 549,95 грн 7008,65

Як бачимо, з МЗП не треба порівнювати зарплатні виплати, не пов’язані з виконанням норми праці, зокрема матеріальну допомогу, оплату простою, відпускні, виплати, які бухгалтер обчислює на основі середньої зарплати за два місяці, та незарплатні виплати (лікарняні й декретні).

Галина Колосюк, заступник директора департаменту — начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі соціального захисту населення та фондів соціального страхування Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Держаудитслужби України.

Джерело: Доплата до МЗП: де найчастіше помиляється бухгалтер». Колосюк Галина
Публікація Системи «Expertus: Головбух»

__________________________________________________________________________

Долучайтесь до нас в Instagram та facebook, на Вас чекають:

  • корисні лайфхаки
  • актуальні новини
  • та розважальна рубрика

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Опубликовано24 октября 2018 в 18:19

Здравствуйте.Статья 129 ТК РФ устанавливает, что зарплата сотрудника предприятия за труд зависит от уровня сложности его работы, количества, качества. В состав заработной платы включены выплаты компенсационного характера: надбавки и доплаты. Начисляется на МРОТ районный коэффициент? Чтобы это понять, необходимо уяснение понятия «районный коэффициент». Это показатель, который применяется для определения размера заработной платы исходя из работы в тяжелых климатических условиях. Статья 148 ТК РФ говорит о том, что работа оплачивается в особенном порядке для граждан, которые трудятся в регионах неблагоприятного климата. Этот порядок означает повышенный размер заработка. Если работодатель, например, находится в районах Крайнего Севера, имеет там подразделения и филиалы, заработную плату он должен выплачивать с учетом районного коэффициента. Его обязательство закреплено в статье 316 ТК РФ.

Надбавки к заработной плате начисляются за длительность работы в районах Крайнего Севера (стаж). Так учитывается районный коэффициент при определении МРОТ. Заявлять о том, что районный коэффициент входит в МРОТ, неправильно. Если бухгалтер включает в МРОТ районный коэффициент, он действует неверно, нарушая права работника, работающего в неблагоприятных условиях. Необходимо производить начисление районного коэффициента на МРОТ, но не включать его в сам показатель. В ином случае, получается, что работники Крайнего Севера ничем не отличаются по размеру заработной платы от иных граждан, трудящихся в нормальных климатических условиях. На МРОТ накручивать районный коэффициент также нет необходимости, так как бухгалтер должен действовать в рамках закона.

Как начисляется районный коэффициент на МРОТ?

МРОТ и районный коэффициент Минтруд устанавливает за работу на территориях Крайнего Севера. Заработная плата работников, которые трудятся в неблагоприятном климате, не должна быть меньше МРОТ. После ее определения к заработной плате начисляются надбавки за стаж работы и районный коэффициент. Это положение следует из определения ВС РФ от 2012 года №7212-б, а также из иных документов, которые изданы ВС РФ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *