Налог со стипендии

З 1 січня 2020 року не оподатковуються ПДФО стипендії, які не перевищують 2940 грн. на місяць незалежно від джерела виплати. Зазначена норма передбачена пп. 165.1.26 ст. 165 Податкового кодексу.

Про це нагадало Головне управління ДПС у Запорізькій області.

З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абз. 1 пп. 169.4.1 ст. 169 ПК.

Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року становить 2102 грн. (ст. 7 Закону про Держбюджет на 2020 рік).

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (2102 х 1,4 = 2942,80. Із заокругленням — 2940 грн.).

Зверніть увагу, що перший в Україні бот-бухгалтер ReporTax нагадає, коли платити податки і подавати звіти; порахує податки; повідомить, чи є у вас податкова заборгованість; самостійно заповнить і відправить звіти до податкової. Відчуйте легкість у користуванні ReporTax!

Також варто не пропустити:

З 1 січня збільшено розміри неоподатковуваних доходів українців;

Плата за реєстрацію прав на майно в 2020 році;

Який страховий стаж потрібно мати для виходу на пенсію у 2020 році;

З 1 січня зросли штрафи за порушення трудового законодавства.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на ЮРЛІГУ у соцмережах. Обирайте, що вам зручніше — Телеграм t.me/jurliga, Фейсбук https://www.facebook.com/jurliga/ або Твіттер https://twitter.com/jurligaua.

Вопрос: Заключаем с соискателем на должность ученический договор с выплатой стипендии.

Скажите на каких налогах и взносах можно сэкономить при этом, и налоговые риски при налоге на прибыль и спецрежимах ?

Сообщаю Вам следующее:

Официальная позиция ведомств заключается в том, что любые выплаты по ученическому договору являются доходом физического лица, который облагается НДФЛ. Поэтому если организация решит не удерживать налог из дохода «учеников», то возникнут споры с контролирующими органами. А в базу по страховым взносам такие выплаты не включаются, так как ученический договор — это и не трудовой договор, и не ГПД.
Относительно учета в расходах сообщаем следующее: данные выплаты «ученикам», которые впоследствии были приняты на работу, будут учитываться в составе расходов на прибыль и при УСН как прочие расходы. В случае же, если кандидату было отказано в приеме на работу, затраты не учитываются в составе расходов как не соответствующие критериям признания расходов в налоговом учете.

Документы КонсультантПлюс для ознакомления:

Документ 1.

Вопрос: О страховых взносах с выплат, производимых по ученическим договорам.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 21 июня 2019 г. N 03-15-06/45624

Департамент развития социального страхования рассмотрел обращение от 28.05.2017 по вопросу начисления страховых взносов на суммы выплат, произведенных организацией на основании ученических договоров, заключенных с физическими лицами, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Налоговый кодекс) объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса), в частности, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии со статьей 198 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Трудовой кодекс) работодатель — юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором, а также вознаграждение за работу, выполняемую учениками на практических занятиях (статья 204 Трудового кодекса).

Ученический договор не является трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг. Это следует из статей 56, 198, 199 Трудового кодекса.

Следовательно, выплаты, выплачиваемые по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на получение образования без отрыва от работы, заключенному с работником данной организации, не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса как выплаты, производимые не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

Заместитель директора Департамента

Р.А.СААКЯН

Документ 2.

Выплаты по ученическим договорам не облагаются взносами

Ученический договор — это и не трудовой договор, и не ГПД. А значит, выплаты по такому договору в базу по взносам не включаются.

Письмо Минфина от 21.06.2019 N 03-15-06/45624

Напомним, что ученический договор может быть заключен с физлицом, ищущим работу, а также с действующим работником, получающим образование с отрывом или без отрыва от работы.

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется договором, а также вознаграждение за работу, выполняемую во время практических занятий. Как разъяснил Минфин, ни одна из этих выплат не признается объектом обложения страховыми взносами. Поскольку производятся такие выплаты и не в рамках трудовых отношений, и не по гражданско-правовому договору.

Статья: Новости от 19.07.2019 («Главная книга», 2019, N 15) {КонсультантПлюс}

Документ 3.

Облагаются ли НДФЛ выплаты по ученическому договору (ст. 209, п. 3 ст. 217 НК РФ)?

Налоговый кодекс РФ освобождает от обложения НДФЛ все виды компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов на повышение профессионального уровня работников (п. 3 ст. 217), а также стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов учреждений высшего профессионального образования или послевузовского профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, слушателей духовных учебных учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями (п. 11 ст. 217).

Официальная позиция заключается в том, что любые выплаты по ученическому договору являются доходом физического лица, который облагается НДФЛ. Под действие ст. 217 НК РФ данные выплаты не подпадают, так как производятся не по трудовому договору (п. 3 ст. 217) и не учебными учреждениями (п. 11 ст. 217).

Судебной практики нет.

Подробнее см. документы

Письмо Минфина России от 07.05.2008 N 03-04-06-01/123

Финансовое ведомство указало, что стипендии по ученическим договорам, выплачиваемые организацией работнику, не подпадают под действие п. 11 ст. 217 НК РФ и облагаются НДФЛ. При этом плата за практические занятия также облагается НДФЛ.

Письмо Минфина России от 24.08.2007 N 03-04-06-02/164

Финансовое ведомство отмечает, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, которые получены им как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него возникло (п. 1 ст. 210 НК РФ). Поэтому оплата работы, выполняемой учеником на практических занятиях, облагается НДФЛ.

Письмо Минфина России от 17.08.2007 N 03-04-06-01/294

В Письме указано, что, поскольку стипендии выплачиваются не по трудовым договорам, их нельзя признать компенсацией в смысле ст. 164 ТК РФ. Соответственно, такие стипендии не подпадают под действие п. 3 ст. 217 НК РФ и облагаются НДФЛ.

Письмо УФНС России по г. Москве от 07.03.2007 N 28-11/021233 «Об обложении НДФЛ стипендии, выплачиваемой на основании ученического договора»

Разъясняется, что стипендия, выплачиваемая организацией работнику согласно ученическому договору, не подпадает под действие п. 11 ст. 217 НК РФ и облагается НДФЛ.

Аналогичные выводы содержит:

Письмо УФНС России по г. Москве от 26.12.2006 N 28-10/114805 «Об обложении НДФЛ стипендии, выплачиваемой по ученическому договору»

Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДФЛ и страховым взносам {КонсультантПлюс}

Документ 4.

Затраты на выплаты по ученическим договорам

в налоге на прибыль

Организация-работодатель набирает в штат работников. При этом для кандидатов на должность предусмотрено обучение сроком три месяца. Работодатель заключает с кандидатами ученический договор, которым предусмотрена выплата стипендии. После прохождения обучения кандидаты сдают квалификационный экзамен, по результатам которого работодатель отбирает работников.

Правомерно ли учесть затраты организации на выплату стипендии кандидату, с которым был заключен ученический договор, в составе расходов при исчислении налога на прибыль, если кандидат по итогам экзамена не был зачислен в штат?

Статьей 198 ТК РФ определено, что работодатель — юридическое лицо имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Согласно ст. 199 ТК РФ ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок ученичества; размер оплаты в период ученичества. Ученичество организуется в форме индивидуального, бригадного, курсового обучения и в иных формах (ст. 202 ТК РФ).

В соответствии со ст. 204 ТК РФ в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

На учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда (ст. 205 ТК РФ).

Как уже было сказано, согласно п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, — убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Подпунктом 49 п. 1 ст. 264 НК РФ установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся другие расходы налогоплательщика, связанные с производством и (или) реализацией.

НК РФ не регулирует вопрос, включаются ли затраты на выплату стипендии кандидатам, с которыми по итогам обучения не был заключен трудовой договор, в состав расходов при исчислении налога на прибыль. При этом из Письма Минфина России от 08.06.2012 N 03-03-06/1/297 следует, что поскольку соискатели-учащиеся не являются работниками организации-работодателя на основании трудовых договоров, затраты на выплату им стипендии не могут быть учтены в составе расходов на оплату труда.

Вместе с тем в случае принятия учащихся в штат организации по окончании обучения расходы на выплату им стипендии, по мнению финансового ведомства, могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ), при условии их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.

Оснований для принятия расходов на выплату стипендии учащимся, не принятым в штат организации по окончании обучения, для целей налогообложения прибыли не имеется.

Таким образом, выплата стипендии кандидатам, которые по итогам экзамена были приняты на работу, будет учитываться в составе расходов на прибыль как прочие расходы. В случае же, если по итогам экзамена кандидату было отказано в приеме на работу, затраты на выплату стипендии не учитываются в составе расходов на прибыль как не соответствующие критериям признания расходов в налоговом учете (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Статья: Налог на прибыль: анализ спорных ситуаций (Коновалов Д.) («Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке», 2018, N 1) {КонсультантПлюс}

Документ 5.

Вопрос: Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», заключает ученические договоры с лицами, ищущими работу, о профессиональном обучении. Согласно ученическим договорам в период обучения ученику выплачивается стипендия. Вправе ли организация учесть расходы на выплату стипендий в целях исчисления УСН?

Ответ: Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», не вправе учесть в составе расходов стипендию, выплачиваемую на основании ученического договора, заключенного с физическим лицом, ищущим работу.

Обоснование: Работодатель, в соответствии с ч. 1 ст. 198 Трудового кодекса РФ, имеет право заключить с лицом, ищущим работу, ученический договор о профессиональном обучении, а с работником данной организации — ученический договор о профессиональном обучении или переобучении без отрыва или с отрывом от работы.

Статья 204 ТК РФ предусматривает, что ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Согласно пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, применяющие УСН, при определении объекта налогообложения могут учитывать расходы на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как следует из п. 2 ст. 346.16 НК РФ, расходы на оплату труда учитываются в порядке, предусмотренном ст. 255 НК РФ.

Статьей 255 НК РФ установлено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

В силу пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 264 НК РФ. Указанные расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

В Письме Минтруда России от 26.02.2015 N 17-3/В-83 отмечено, что ученический договор не является трудовым договором или гражданско-правовым договором о выполнении работ, оказании услуг. Это следует из ст. ст. 56, 198, 199 ТК РФ.

Стипендия в рассматриваемом случае не является ни заработной платой, ни расходом на обучение. Аналогичный вывод сделан в Письме Минфина России от 17.04.2009 N 03-03-06/1/257.

Перечень расходов, содержащийся в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, является исчерпывающим, а расходы на выплату стипендий лицам, ищущим работу, с которыми заключены ученические договоры, не относятся к расходам, учитываемым при исчислении налога, уплачиваемого в рамках УСН.

Е.В. Дмитриенко

ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ»

Региональный информационный центр

Сети КонсультантПлюс

{Вопрос: …Вправе ли организация учесть расходы на выплату стипендий лицам, ищущим работу и заключившим ученический договор, в целях исчисления УСН? (Консультация эксперта, 2017) {КонсультантПлюс}}

  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

П. Лошкарев, директор ТОО «Восток-аудит»,

аудитор РК, CIPA, DipIFR

КАКИМИ НАЛОГАМИ ОБЛАГАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ, И БУДЕТ ЛИ ОНА ОТНОСИТЬСЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО КПН?

Компания заключила с колледжем договор на стипендию, каждый месяц выплачивает стипендию по 8000 тенге студентам со 2 курса по дневной форме обучения (на бюджетной форме финансировании), с условием, что студент по окончанию учебы принимают обязательство об обязательной отработке 2-х лет в компании. Какими налогами будет облагаться стипендия (ИПН, ОПВ, СН, СО)? Будет ли взята стипендия на вычет по КПН?

В соответствии с подпунктом 5 статьи 160 Налогового кодекса к доходам, облагаемым у источника выплаты, относятся стипендии.

В соответствии с подпунктом 27 пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса к доходам, не подлежащим налогообложению, относятся стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях образования, в размерах, установленных законодательством РК для государственных стипендий.

Поскольку компания не является организацией образования, действует по договору ГПХ, согласно которому студентам выплачиваются стипендии, следует удерживать ИПН по ставке 10% без осуществления вычетов.

Вычеты определяются статьями 100 — 122 Налогового кодекса. В частности, согласно пункту 2 статьи 110 Налогового кодекса вычету подлежат расходы налогоплательщика в виде выплат физическим лицам, определенных подпунктами 2, 3, 7, 9 — 12, 14, 17 пункта 3 статьи 155 Налогового кодекса.

В указанных статьях не предусмотрен вычет по выплачиваемым доходам студентам за обучение или прохождение практики, следовательно, стипендии на вычеты не относятся.

Стипендия является одним из видов доходов, выплачиваемых студентам за успешную учебу. Какой размер стипендии в 2017 г. подлежит налогообложению, узнайте в данной статье.

В соответствии с пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса доход с источником их происхождения из Украины – это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется разделом IV этого Кодекса, ст. 165 которого определен исчерпывающий перечень доходов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога, то есть не подлежащих налогообложению у источника выплаты.

Так, в частности, в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается сумма государственных премий Украины или стипендий Украины, предназначенных законом, постановлениями Верховной Рады Украины, указами Президента Украины (пп. «б» 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса).

Также пп. 165.1.26 этого пункта определено, что в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается сумма стипендии (включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом), выплачиваемая из бюджета ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту, но не выше суммы, определенной в абзаце первом пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Налогового кодекса, то есть не выше суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженной на 1,4 и округленной до ближайших 10 грн (в 2017 г. – 2 240 грн).

Кроме того, согласно пп. 1.7 п. 161 подраздела 10 раздела XX Переходных положений Налогового кодекса освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разделу IV этого Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица.

Вместе с тем в соответствии с пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодекса в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 Кодекса.

Налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу плательщика налога, обязан удерживать налог из суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога 18 %, определенную в ст. 167 Налогового кодекса (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодекса).

Вместе с тем согласно пп. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела ХХ Переходных положений этого Кодекса объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 Кодекса, в том числе общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Ставка военного сбора составляет 1,5 % объекта налогообложения, определенного пп. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела ХХ Переходных положений Кодекса (п. 1.3 этого пункта).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном ст. 168 Кодекса.

Следовательно, сумма стипендии, выплачиваемой из бюджета ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту, месячный размер которой в 2017 г. превышает 2 240 грн, облагается налогом на общих основаниях.

При этом в соответствии с пп. 1.6 п. 161 подраздела 10 раздела ХХ Переходных положений Кодекса плательщики военного сбора обязаны обеспечивать выполнение налоговых обязательств по форме и способом, определенными ст. 176 Кодекса.

Пунктом 176.2 указанной статьи установлено, что лица, имеющие согласно этому Кодексу статус налоговых агентов, обязаны представлять в сроки, установленные Налоговым кодексом для налогового квартала, налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, а также суммы удержанного из них налога (сбора) (форма № 1ДФ) в контролирующий орган по месту своего расположения.

Согласно Справочнику признаков доходов, приведенных в приложении к Порядку № 4, под признаком дохода «128» отражается сумма государственных премий Украины или стипендий Украины, назначенных законом, постановлениями Верховной Рады Украины, указами Президента Украины, под признаком дохода «150» – сумма стипендий, выплачиваемых из бюджета ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту, месячный размер которых не превышает в 2017 г. 2 240 грн. Сумма превышения над указанным размером отражается в форме № 1ДФ под признаком дохода «127».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Конституция – Конституция Украины от 28.06.96 г. № 254к/96-ВР. Налоговый кодекс – Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI. Семейный кодекс – Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. № 2947-III. Порядок № 4 – Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного из них налога, утвержденный приказом Минфина Украины от 13.01.2015 г. № 4. Порядок № 1227 – Порядок предоставления документов для применения налоговой социальной льготы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 г. № 1227

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *