Добавочная прибыль

Содержание

Майкл Робертс

У сучасній світовій економіці панує капіталістичний спосіб виробництва. За капіталізму гроші використовують, щоб робити ще більше грошей. Прибуток, а не соціальні потреби, є рушійною силою виробництва. І капіталістичне виробництво не розвивається по прямій висхідній лінії. Воно потерпає від повторюваних криз «підйомів і спадів», що руйнують та марнують значну частину раніше виробленої суспільством (робітниками) вартості. 1880-ті та 1980-ті бачили масове знищення виробництва та багатств США; те саме сталося за Великої депресії 1930-х. Зараз ми переживаємо першу Велику рецесію та все ще перебуваємо в Довгій депресії ХХІ ст.

Капіталістичний спосіб виробництва схильний до повторюваних криз, тому що він має два головні підводні камені. Перший: у кредитно-грошовій економіці, чиїм втіленням є капіталізм, завжди існує можливість кризи. Власники грошей не завжди витрачають чи інвестують їх, інколи вони заощаджують. Якщо це відбувається, незалежно від причин, може виникнути порушення грошового обігу та криза купівлі-продажу.

Другий — це те, що капіталістична система виробництва прибутку похитнеться, якщо виробляється недостатньо прибутку для задоволення власників засобів виробництва. При цьому існує неуникна тенденція до зниження норми прибутку. Це причина, що лежить в основі усіх спадів.

Окремі капіталістичні підприємтва не кооперують, щоб виробляти товари та послуги, яких потребує суспільство. Навпаки, вони змагаються одне з одним, щоб утримати та підвищити свої прибутки. Для цього вони змушують робітників працювати довше і тяжче, але також дедалі більше використовують нові технології для підвищення продуктивності праці, щоб отримати більше вартості. Але це Ахілесова п’ята капіталізму. Частка витрат на інвестиції в нові потужності, обладнання тощо неухильно зростає порівняно з витратами на робочу силу. Оскільки лише робоча сила може створювати нову вартість (машини самі по собі цього не роблять), прибутковість кожної нової одиниці інвестицій буде падати. Якщо прибутковість систематично падає, це врешті спричинить падіння маси прибутку. Тоді капіталісти припиняють інвестувати та «оголошують страйк». В результаті — криза виробництва.

Капіталісти намагаються уникнути цієї кризи різними способами: сильніше експлуатуючи робітників, шукаючи дешевші форми нових технологій, спекулюючи в невиробничих галузях економіки, таких як фондові біржі, банківська та фінансова сфери, де вони грають заради прибутку. Але це лише тимчасовий розв’язок. Рано чи пізно закон падіння прибутковості таки спрацює.

Норма прибутку в США є значно нижчою, ніж вона була у 1948. Але вона змінювалася не прямолінійно. Після війни, у так звану «золоту добу» 1948-1965, вона була високою. Це також період найшвидшого економічного зростання в американській історії.

Потім прибутковість послідовно падала з 1965 по 1982. У 1974-75 та 1980-82 роках ріст ВВП був значно повільнішим, і капіталізм у США (як і будь-де) переживав спад. Далі, в часи, які отримали назву «неолібералізму», з 1982 по 1997, прибутковість росла. Капіталізму вдалося залучити чинники, що перешкоджають падінню прибутковості — наприклад, сильнішу експлуатацію американської робочої сили (падіння частки зарплати), ширшу екслуатацію робочої сили за кордоном (глобалізація) та «спекуляції» в невиробничому секторі (нерухомість та зростання фінансового капіталу). У цей «неоліберальний період» було менше сильних спадів попри те, що економічне зростання було все ще повільнішим, ніж у «золотий вік», оскільки більшу частину прибутку було виведено з реального інвестування.

Прибутковість сягнула піку 1997 року і почала знижуватися. Це стало підгрунтям Великої рецесії 2008-09. Це падіння та наступна Довга депресія, яка триває і досі, були найважчими з усіх, починаючи з 1930-х років, через величезне нарощування боргу та фінансових активів, які не створювали реальної вартості, протягом попередніх двадцяти років. Натомість спочатку була кредитна бульбашка у сфері високотехнологічних підприємств (луснула у 2000), а потім — у нерухомості (луснула у 2007). На невиробничий фінансовий сектор припадало 40% усього капіталістичного прибутку. Врешті, ця кредитна бульбашка луснула, обваливши банківський сектор та економіку загалом.

Високий рівень заборгованості у приватному секторі посилився тим, що держава мусила рятувати банки. Доки ці боргові тягарі не знято (не зменшено частку позиченого капіталу), прибутковість не може бути відновлено достатньо для того, щоб відновити інвестиції та економічне зростання. Насправді, схоже, що знадобиться ще один величезний спад, щоб «очистити» систему від «мертвого (токсичного) капіталу». Доти триватиме Довга депресія.

Збільшення державних витрат через нові позики та/чи підвищення податків не допоможе подолати Довгу депресію, оскільки це зменшить прибутковість капіталістичного сектору. Доки він лишається панівним, нижча прибутковість означає, що нових інвестицій не буде, а отже, не буде відновлено втрачені робочі місця та доходи. Новий курс у 1930-х не поклав край Великій депресії, хоча й був радикальнішим, ніж будь-які заходи, що їх зараз пропонує Обама.

Новий курс був вихолощений капіталістичним опором. Але також він не спрацював, бо не зміг підняти прибутковість. Навпаки. Врешті, лише Друга світова війна, яка кинула робочу силу на задоволення військових потреб (поки мільйони людей по всьому світі гинули на ній) впоралася з цим.

За капіталізму жахливі спади повторюватимуться, а нерівність лишатиметься. Кінець бідності та добробут для більшості може настати лише якщо замінити приватне виробництво задля отримання прибутку демократично планованим виробництвом для задоволення суспільних потреб.

Переклала Ірина Когут за редакції Олексія Вєдрова

Оригінал публікації

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Про капіталізм — серйозно, для чайників (Захар Попович, Анна Петрович)

Що лежить в основі великої рецесії (Ендрю Кліман)

МАЙКЛ БУРАВОЙ: «Якщо хтось хоче позбутися марксизму, йому доведеться спочатку позбутися капіталізму»

ДОБАВОЧНАЯ ПРИБЫЛЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Литвин В.З. (СГСЭУ, г.Саратов, РФ)

В самом общем виде добавочная прибыль выступает как превышение (излишек) прибыли предприятия и монополий над средней прибылью. В этой связи некоторые экономические категории, описывающие сферу распределения, определяются через категорию «добавочная прибыль». Например, предпринимательский доход сторонниками субъективной теории прибыли определяется как добавочная прибыль (сверхприбыль), получаемая в результате реализации способностей предпринимателя к новым комбинациям факторов производства на инновационной основе и обоснованному риску в экономическом процессе. Оценка эффективности работы финансового менеджера включает в себя, во-первых, определение того, была ли получена добавочная стоимость в результате превышения установленного уровня доходности (определение качества работы), и, во-вторых, определение того, как финансовый менеджер достиг рассчитанного уровня прибыли (факторный анализ эффективности работы).

Становление научного, информационного комплексов, системы автоматизированного проектирования выступают как этапы реализации государственной структурной научно-технической политики.

Она предполагает создание ряда институциональных форм, действующих как частно-государственные финансово-промышленные группы, которые могут обеспечить на обоснованных направлениях комплекс организационных и финансово-экономических мер, способствующих реализации намеченных целей. В процессе создания современного мощного научного комплекса его основой должна стать интеллектуальная собственность ученых-исследователей. Ее стоимостное выражение может и должно определяться как часть добавочной прибыли, получаемой как разность между валовой прибылью до внедрения той или иной идеи в производство и после ее воплощения в материальном продукте. Расчетные данные показывают, что действительная интеллектуальная собственность ученых, теоретиков, инженеров составляет 15-20% от получаемой дополнительной прибыли. Таким образом, основная цель институциональной государственной политики – реализация государственной научно-технической политики, структурных преобразований путем использования экономических форм и методов регулирования, концентрации имеющихся ограниченных ресурсов, новых структурных подразделений, комплексов, систем на важнейших направлениях НТП.

Совершенствованием производства занимаются ради устойчивого роста прибыли. Прямые оценки здесь бывает сделать трудно, поэтому часто используют показатели, влияющие на величину прибыли: эффективность, качество, производственная мощность, скорость поставок и гибкость. Эти косвенные показатели могут дать представление о производственных характеристиках компании и ее возможности повышать прибыльность. Здесь многие менеджеры попадают в традиционную ловушку — они начинают относиться к этим косвенным показателям как к самостоятельной ценности и забывают о главной цели — долгосрочном наращивании прибыли.

В западной экономической литературе теория фирмы построена на принципе максимизации прибыли, однако существуют иные мотивации деятельности фирмы: максимизация объема продаж, достижение определенного, «идеального» уровня прибыли, максимальная прибыль как несбыточная цель. Теоретически максимизация прибыли, даже если и не признается целью фирмы, все-таки считается движущей силой в экономике. При экономическом подходе прибыль является разницей между выручкой от реализации и издержками, фирма стремится максимизировать эту разницу.

Косвенные показатели прибыльности полезны для диагностирования проблем и выявления возможностей совершенствования производства. Если поступления растут, а прибыль падает, показатели эффективности помогут найти, где и почему возрастают издержки. Так что, даже когда мы имеем точную информацию о прибыли, есть смысл анализировать другие показатели эффективности.

Иногда под эффективностью подразумевают сокращение расходов, но важно выявить соотношение производственных расходов с создаваемыми ценностями. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия определяется отношением стоимости произведенной продукции к стоимости использованных ресурсов, выраженным в процентах. Величина эффективности всегда больше 100%, а в некоторых случаях стоимость готовой продукции или услуг намного превышает стоимость используемых ресурсов. Когда эффективность оценивают по величине добавленной стоимости или прибыльности, важно иметь в виду, что все производственные затраты, равно как и результаты, трудно реализовать за один период. Накопленные результаты могут проявиться в будущем, а если сокращение расходов достигнуто за счет качества и будущей репутации, тогда видимость, создаваемая краткосрочным увеличением прибыли, окажется ложной. Лучше пользоваться показателями долговременной прибыльности.

В условиях господства частной собственности рента становится преобладающим показателем прибыльности работы предприятия.
В этой связи становятся понятной разница между зарплатой американского и китайского рабочего за одинаковую работу, которая является неполученной рентой китайца. «Вынос» производства в Китай делается в целях обеспечения получения этой ренты американским капиталистом, а не американским рабочим.

Для капиталиста характерно стремление к получению помимо обычной еще добавочной прибыли, или сверхприбыли. Монополия дает такую сверх-прибыль, то есть избыток прибыли сверх нормальной. В данном контексте термин «избыток прибыли» употребляется не в значении добавочной прибыли, прибыль более высокую по сравнению со средней получали некоторые капиталисты и в период свободной конкуренции путем понижения стоимости товара ниже общественной стоимости. Но если раньше добавочную прибыль получали лишь в редких случаях, то во времена монополий, самые крупные из них добиваются добавочной прибыли в течение длительного времени, и добавочная прибыль становится частью сверхприбыли, получаемой регулярно. Сверхприбыль обязана своим существованием использованию достижений научно-технического прогресса, господству монополий в целом, вывозу капитала, экономическому разделению мира между союзами капиталистов. Таким образом, прибыли, присваиваемые монополиями, состоят из следующих элементов: средней прибыли, добавочной прибыли и монопольной сверх-прибыли, связанной с продажей монополиями товаров по ценам выше их стоимости. Прибыли монополий играют главную роль в их экономическом господстве.

Вместе с тем, монополистическая деятельность создает реальную угрозу снижения прибыльности за счет ухудшения качества продукции. Только качество ценят потребители и за него платят деньги. В долговременной перспективе качество может оказывать влияние на расходы и доходы. Низкое качество готовой продукции рано или поздно приведет к падению рыночной стоимости товаров и услуг, росту расходов на ремонт, обслуживание и работу с жалобами потребителей. Если о плохой работе предприятия распространятся слухи и пострадает репутация другой продукции компании, издержки могут возрасти многократно. Низкое качество производственных процессов приведет к росту расходов за счет увеличения отходов, брака, затрат на доработку продукции, снижения коэффициента полезного использования оборудования или уменьшения удовлетворенности потребителей.

Ограничение рыночного поведения фирм, в том числе сделок на рынке капиталов (в частности, ограничения на свободу слияний и поглощений) обосновывают возможными потерями из-за сдвига цены от той, которая имела бы место в случае конкуренции. Конкуренция при таком подходе связывается с размером фирм и их количеством. Однако даже если принять эту логику, предполагающую измеримость совокупного социального ущерба, соответствующие ограничительные имеют два следствия, мгновенно исчерпывающие пресловутую «общественную выгоду». Во-первых, искажается система цен. Добавочная прибыль, обычно являющаяся индикатором временно повышенного спроса, не материализуется в цене. Централизованная установка телефонов по фиксированной цене, породившая многолетние очереди, и быстрое распространение мобильной связи на свободном (или более близком к таковому) рынке с высокой конкуренцией поставщиков являются примерами значительных потерь, которые несет общество при регулировании. Во-вторых, компании прибегают к неценовой, более дорогой для общества конкуренции, а в случае запрета на слияния имеет место прямая растрата ресурсов. Таким образом, обещанный совокупный общественный выигрыш оборачивается совокупным общественным проигрышем.

Монополия на землю — исключительное право рыночного субъекта распоряжаться этим ресурсом — приносит ее обладателю дополнительный доход, принимающий экономическую форму земельной ренты. В условиях предпринимательства земельная рента, как правило, меньше прибавочного продукта; часть прибавочного продукта в виде предпринимательского дохода поступает предпринимателю-арендатору.

В современной экономике выделяется категория монопольной ренты, основанная на монопольной цене, по которой продается продукт редкого качества. Монопольная цена редких сельскохозяйственных продуктов не зависит от общественной цены производства и определяется не стоимостью, а способностью покупателя за такой товар платить высокую цену. Монопольную ренту присваивает собственник-земледелец. Монопольная рента есть разность между монопольной ценой и ценой производства. Земельную ренту получают не только собственники сельскохозяйственных угодий, но и владельцы тех земельных участков, из недр которых добываются полезные ископаемые, на которых осуществляется строительство.

В современной западной литературе используют термины «экономическая рента», при этом виды ренты не выделяют, но отмечают две причины их образования. В частности, указывают, что рента — это один из видов дохода на собственность, плата собственнику за разрешение применить капитал к земле. Ее размер определяется в договоре об аренде. В рыночной экономике рента рассматривается как добавочная прибыль: прибыль распределяется на две части — прибыль, которая присваивается арендатором земли, и ренту, достающуюся собственнику земли. В рыночной экономике рента не выполняет никакой стимулирующей функции, так как совокупное предложение земли фиксировано, и она не обеспечивает наличие свободной земли в экономике. Предложение земли фиксировано, неэластично. Колебания в предложении возможны лишь в рамках общего количества с учетом качества земли.

По своей природе дифференциальная рента отличается от избыточной прибыли, создающейся в промышленности. Она является результатом применения более высокой естественной производительной силы, а не капитала. В промышленности избыточная прибыль возникает при усовершенствованиях в производстве (применение совершенных технологий, лучших форм организации и управления), которые в дальнейшем распространяются и на другие предприятия. Дифференциальная рента возникает из разности между индивидуальной ценой производства на землях, располагающих более производительной силой, и ценой, которая складывается на рынке. Сила природы — естественный базис добавочной прибыли.

Таким образом, добавочная прибыль, являясь элементом прибыли, является прямым показателем эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *